Skip to content

QA/HSE står sterkt hos oss

Vi i Kymar Solution har ingen kompromisser når det gjelder vår QA/HSE-politikk: Vi firer derfor heller
aldri på våre strenge krav med hensyn til helse, sikkerhet eller miljø.
Vi arbeider aktivt for at selskapet vårt skal tilfredsstille HMS-kravene i forskrift om systematisk helse,
miljø og sikkerhetsarbeid.

Kymar Solutions har et formalisert system for HMS som er i samsvar med forskriftene, kravene og retningslinjene fra alle relevante myndigheter.

Vårt mål er i størst mulig grad å unngå skader på personell, skade og helseanlegg og miljø.
Kymar Solutions & kvalitetssikringssystemer er i samsvar med NS-EN ISO 9001. Et av våre mål her er
at du alltid skal motta leveransene fra oss til avtalt og sted, og i samsvar med vilkårene og spesifikasjonene som vi har avtalt.
Kymar Solutions & etiske verdier omfatter ikke bare vårt forhold til kunder, leverandører, konkurrenter og ansatte. De inkluderer også måten vi ønsker at vårt firma skal oppfattes av samfunnet som helhet.

Scroll To Top