QA/HSE står sterkt hos oss

Vi i Kymar Solution har ingen kompromisser når det gjelder vår QA/HSE-politikk: Vi firer derfor heller
aldri på våre strenge krav med hensyn til helse, sikkerhet eller miljø.
Vi arbeider aktivt for at selskapet vårt skal tilfredsstille HMS-kravene i forskrift om systematisk helse,
miljø og sikkerhetsarbeid.

Kymar Solutions har et formalisert system for HMS som er i samsvar med forskriftene, kravene og retningslinjene fra alle relevante myndigheter.

Vårt mål er i størst mulig grad å unngå skader på personell, skade og helseanlegg og miljø.
Kymar Solutions & kvalitetssikringssystemer er i samsvar med NS-EN ISO 9001. Et av våre mål her er
at du alltid skal motta leveransene fra oss til avtalt og sted, og i samsvar med vilkårene og spesifikasjonene som vi har avtalt.
Kymar Solutions & etiske verdier omfatter ikke bare vårt forhold til kunder, leverandører, konkurrenter og ansatte. De inkluderer også måten vi ønsker at vårt firma skal oppfattes av samfunnet som helhet.