EX-utstyr

Kymar Solutions har lang erfaring med design og produksjon av EX-utstyr til offshore-industrien.
Her er noen eksempler på produkter vi har hatt ansvar for:


 

Base oljetank og pneumatisk pumpe 

Base oljetank med pneumatisk pumpe for ekstra tilførsel ved dårlig baseoljetrykk. Pumpen er Ex/ATEX sertifisert. Alt er bygget og sveiset hos oss.


 

Ultra høytrykkspylesystemer

Komplette uniter fra 100 – 2000 Bar.
Elektrisk/diesel-drevet.
Bruksområder: Sementspyling, tankspyling, dekkrengjøring.


 

Vakuumsystemer

Komplette uniter og anlegg fra 1–1250 m
Elektrisk/diesel-drevet. 
Bruksområder: Rengjøring, borekaks, mud, slam.


 

Sikkerhetssystemer

Gassdetektor i luftinntak, muffer med gassdetektor
Sveisehabitat kontroller
Gassdetektorsystemer


 

Sveisehabitat controller

Kontroller for sveisehabitat som kan kjøre tre habitater samtidig på samme system, brukt på et prosjekt på Snorrefeltet av vår kunde Bilfinger. 

Kontrolleren har også egen gassdetektor for overvåking og nedstenging av habitatsystemene som er tilkoblet.


 

Løfterammer 

DNV 271 og DNV 273