Her kommer det mer innhold etter hvert om vår utleietjeneste av:

• HT-utstyr
• Vakuumutstyr
• Containere for lagring
• Blandecontainere for malere
• Varmevifter
• Trafoer
• Slurry pumper
• Raiser drain pumper
• Habitatutstyr
• Annet utstyr på forespørsel