Reparasjon av mekanisk utstyr

Her kommer det mer innhold og informasjon om rørbøying og utsjekk av offshoreutstyr.
Det samme gjelder informasjon om:
• Mekanisk vedlikehold
• Overhaling av pumper
• Håndtering av kundeutstyr
• Annet arbeid med tilhørighet med flyttbart utstyr på forespørsel